Federation management

TURLYKHANOV DAULET BOLATOVICH
President
Mynbaev Sauat Mukhametbaevich
Honorary president
Muzaparov Marat Omirbekovich
First vice-president
Kotel'nikov Vladimir Mikhailovich
Vice-president
Duskuzhanov Asemkan Serkanovich
Vice-president
Ushurov Bilaldin Talgatovich
Vice-president
Sultanov Dimash Rafkhatovich
General secretary

Find us on social networks